November 2019 | Regie: Maren E. Bjørseth | Vertaling + bewerking: Peter Verhelst en Keja Klaasje Kwestro | Decor: Janne Sterke | Kostuums: Daphne de Winkel | Licht: Casper Leemhuis | Muziek: Wilko Sterke | Spel : Jacqueline Blom, Keja Klaasje Kwestro, Chris Peters, Krisjan Schellingerhout, Wilko Sterke